Administratieve lasten kunnen omlaag

Slimme zorgapps.

Welke apps kies je?

E-health heeft veel goeds te bieden

E-health is hot. Apps schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar welke apps hebben echt toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg? We helpen je graag het kaf van het koren te scheiden. E-health apps kunnen een uitstekend hulpmiddel zijn om contact tussen behandelaar en cliënt te intensiveren en zorg effectiever te maken. Of het nu gaat om video-instructies, zelfoefeningen voor cliënten of meer begeleiding. De kracht van een goede zorgapp is het gebruikersvriendelijk en realtime ontsluiten van informatie.

NEN7510 en ISO27001

Scherpe normering security-eisen.

In de zorg wordt veelvuldig gewerkt met vertrouwelijke persoons- en gezondheidsgegevens. Deze mogen alleen worden verwerkt door instellingen in de gezondheidszorg, waarbij de applicaties aan strenge voorwaarden moeten voldoen, zoals de NEN7510 normering. Alle apps die wij in iCura integreren, voldoen aan deze strenge normeringen.

Verouderd applicatielandschap

Maak van losse blokken een integraal geheel.

Veel zorgorganisaties hebben een verouderd applicatielandschap met allerlei losse functionaliteiten voor het zorgproces. Zo wijkt het platform dat voorziet in zorgprotocollen en formulieren af van een ECD- en medicijnplatform zoals Medimo. Veel van deze verouderde apps worden geleverd als een standaard ‘Windows app’, waardoor de app alleen functioneert op een tablet of mobiele telefoon. Overal op een andere manier moeten inloggen in verschillende omgevingen kost zorgmedewerkers veel tijd en administratieve rompslomp.

Vernieuw het fundament

Slim VerSaaSen is de eerste stap.

Het zogenaamd ‘VerSaaSen’ van applicaties is een logische stap om het applicatielandschap te vernieuwen, kosteneffectiever te maken en ermee te kunnen sturen op het werkproces van de zorgmedewerker.

Vaak circuleren er wel vier of meer apps die in principe hetzelfde kunnen. Iedereen is gewend aan een ‘eigen’ app en dus worden alle apps door ICT in stand gehouden. Eén van de nadelen daarvan is dat deze apps vaak verouderd zijn en niet webbased, wat weer leidt tot een kostbare onderliggende ICT-infrastructuur. De beheerkosten van deze verouderde apps liggen te hoog en ze hebben vaak beperkte mogelijkheden op mobiele apparaten.

Slimme ontsluiting van zorgapps

Het iCura zorgportaal.

Als je de zorgmedewerker wilt helpen om efficiënt te werken en administratieve lasten te verminderen, moet je de juiste keuzes maken. Er is een sterke behoefte aan applicatierationalisatie: wat is er nu écht nodig binnen het zorgproces en op welke manier? iCura faciliteert hier sterk in. We sturen samen met jou op een integrale oplossing voor de zorgmedewerker. Wij nemen verantwoordelijkheid om deze apps te ontsluiten via een overzichtelijk gebruikersportaal.

Nieuwe inzichten

Stuur op IT Happiness en beperk het verlies van zorguren.

Er ontstaan nieuwe inzichten als we met elkaar overzicht creëren door de gehele keten van informatievoorziening. De gebruiker staat hierin centraal, van de zorgbestuurder, tot de zorgverlener, tot aan de cliënt. Vanuit dit perspectief nemen we de zorginstelling aan de hand en helpen we je organisatie haar doelen te bereiken met ICT.

Expertise uitbesteden

Een strategische keuze voor de toekomst.

Zorginstellingen waarbij dit besef nog niet leeft op strategisch niveau, krijgen in alle waarschijnlijkheid grote uitdagingen in de toekomst. Zij blijven geconfronteerd worden met een hoog verloop van personeel en inefficiënte werkprocessen.

Daarnaast is het een grote uitdaging nieuw personeel aan te trekken als andere zorginstellingen een veel aantrekkelijkere werkwijze hanteren met minder administratieve lasten en meer zorguren voor de cliënt.