Lees hier het verhaal van

Stichting AxionContinu.

Omdat het beter en sneller kan

Samenwerken in de zorg.

AxionContinu, optimisten in de zorg, is een zorginstelling in Utrecht. AxionContinu biedt langdurige zorg, geriatrische revalidatie en thuiszorg. Met 20 locaties en ruim 2.200 medewerkers behoren zij tot de middelgrote zorginstellingen van Nederland. De organisatie stond voor het moderniseren van de ICT-voorzieningen en koos voor de cloud. AxionContinu wilde met de ICT-aanpassingen zowel de kosten als het aantal verloren zorguren terugdringen en de gebruikerstevredenheid verbeteren. Om deze doelen te bereiken koos AxionContinu voor iCura van Korton.

De gebruiker is ons uitgangspunt.

Korton ontwikkelde in nauw overleg met AxionContinu een nieuwe digitale werkplek waarbij, afhankelijk van de functie, gebruik wordt gemaakt van een volwaardige desktop of een portaalwerkplek.

Korton heeft meerdere medewerkers van Axion Continu geïnterviewd over hun werkzaamheden. We wilden er zeker van zijn dat iedere gebruiker alles heeft wat hij of zij nodig heeft op de werkplek, zonder dat er teveel kosten gemaakt worden voor werkplektoepassingen die men toch niet gebruikt.

Adaptatie is key.

Korton zette een uitgebreid adaptatieprogramma op dat met persoonlijke aandacht alle gebruikers helpt om op een efficiënte en effectieve wijze de nieuwe omgeving te gebruiken.

Wanneer iemand moeite heeft met de nieuwe werkplek wordt er meer tijd aan deze medewerker geschonken om er zeker van te zijn dat iedereen de juiste start maakt. Bij de adaptatie is gebruik gemaakt van principes uit serious gaming.

XLA

Traditioneel worden de afspraken tussen ICT-dienstverleners en hun klanten vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Een XLA vult de traditionele SLA aan door in te gaan op de ‘zachtere’ kant van de dienstverlening. Klantbeleving staat altijd op de eerste plaats, vanaf de eerste informatieaanvraag tot na de oplevering van een product of dienst.

We optimaliseren gebruikerstevredenheid door meer waarde te hechten aan de gebruikerservaringen dan aan de technische werking van de ICT. Eindgebruikers kunnen op regelmatige basis hun mening geven over de kwaliteit van de dienstverlening van zowel de ICT-regie als de ICT-serviceorganisatie.

“In het implementatieproces stond de zorg op één en ICT op twee. Hiermee liet Korton zien dat ICT ondersteunend is aan het zorgproces en niet andersom.”

Karen Coenraads Nederveen
Facilitair Manager