Vereenvoudig je applicatielandschap

Kies balans in applicaties, beschikbaarheid en cloud.

Stuur op de juiste cloud

In een overzichtelijk applicatielandschap is het makkelijker integreren.

Met iCura van Korton vereenvoudigen we het applicatielandschap door het onderliggende fundament flexibel te maken. Dit doen we door de hybride cloud en het ICT-landschap beter met elkaar te integreren. Zo hoeft een zorgmedewerker bijvoorbeeld geen klantinformatie meer in het administratieve proces op te nemen, als we deze data al hebben. We zorgen dat de data veilig automatisch beschikbaar is in het administratieve proces. Dat scheelt de zorgmedewerker veel tijd en de inzet van hybride cloud bewaakt de lage ICT-kosten voor de zorginstelling.
Applicaties classificeren en beheren wij in vier onderdelen. Hieronder schetsen we de situatie in elke onderdeel.

Snel beschikbaar
Exploitatie-kosten
Altijdonline
Security-eisen

Ontwikkeling en innovatie

Je bent aan het experimenteren met een nieuwe applicatie die het werkproces moet vereenvoudigen of verbeteren. Hiervoor gebruik je de flexibele capaciteiten uit een publieke cloud. Dit scheelt in de kosten en stelt je in staat snel en agile applicaties te ontwikkelen en ermee te experimenteren.

 • Snel beschikbaar
 • Exploitatie-
  kosten
 • Altijd
  online
 • Security-eisen
Snel beschikbaar
Exploitatie-kosten
Altijdonline
Security-eisen

Mission critical

Je bent uit de ontwikkelingsfase en je lanceert die nieuwe, belangrijke applicatie voor je zorgproces. Omdat de applicatie altijd beschikbaar moet zijn (ze vervangt drie andere applicaties en het duurt even voordat medewerkers er goed mee kunnen werken) bestempelen we deze applicatie als kritisch. De applicatie draait daarom op een private cloud, met een zeer hoge beschikbaarheid.

 • Snel beschikbaar
 • Exploitatie-
  kosten
 • Altijd
  online
 • Security-eisen
Snel beschikbaar
Exploitatie-kosten
Altijdonline
Security-eisen

Managed cloud

Je applicatie is nog steeds belangrijk, maar niet meer kritisch. Je moet ook letten op de kosten die gemoeid zijn met het beschikbaar houden van applicaties. De cloud stelt je in staat om onderscheid te maken in kritische en minder kritische applicaties en daarmee kosten te verlagen. Deze applicatie degradeert van ‘kritisch’ naar ‘managed’, in dezelfde private cloud tegen een lagere beschikbaarheid en lagere kosten.

 • Snel beschikbaar
 • Exploitatie-
  kosten
 • Altijd
  online
 • Security-eisen
Snel beschikbaar
Exploitatie-kosten
Altijdonline
Security-eisen

VerSaaSt

Je applicatie is een managed applicatie, maar je zoekt verdere kostenbesparingen en constateert dat de applicatie nog minder kritisch is geworden binnen het werkproces van je medewerkers. Je kunt daarom kiezen voor een zogenaamde ‘verSaaSing’ van de applicatie. We plaatsen haar op een publieke cloud met een lage beschikbaarheid en tegen de laagst mogelijke kosten.

 • Snel beschikbaar
 • Exploitatie-
  kosten
 • Altijd
  online
 • Security-eisen