Zo maken we het werk weer leuk voor onze zorgkanjers

IT Happiness.

Uitdagingen genoeg

De zorgelijke feiten.

Al jaren kampt de gezondheidszorg met een groeiend personeelstekort. De uitkomsten van de eerste meting van de werkgeversenquête zorg en welzijn 2019 laten zien dat ook voor de volgende twaalf maanden een personeelstekort van 31% wordt verwacht. Daarnaast komt in de enquête naar voren dat bijna 44% van de werknemers in de zorg- en welzijnssector een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. Twee op de drie werknemers geven bovendien aan dat hun werkdruk de afgelopen twaalf maanden is toegenomen.

Waardoor is die werkdruk toegenomen, volgens de medewerkers? Als grootste reden noemen ze regeldruk en administratieve lasten. Het hoge verloop is hier een gevolg van. Met een gemiddeld verloop van 20% in de thuiszorg, 19% in jeugdzorg en 13% in de geestelijke gezondheidszorg is het verloop in de sector zorg en welzijn één van de hoogste in Nederland.

Dit verloop komt mede doordat zorgmedewerkers worstelen met hun zorgapplicaties en hun digitale werkplek. Deze zijn langzaam, omslachtig en de werkprocessen zijn stroperig, waardoor zorgmedewerkers veel tijd kwijt zijn. Tijd die ze veel liever besteden aan hun cliënten.

Het roer moet om

Alarmerende toename ziekteverzuim en verloop.

In de zorgsector is sprake van een ‘alarmerende toename’ van het ziekteverzuim en het personeelsverloop. De inzet van flexwerkers is mede daardoor groter dan ooit. Dat zorgt voor grote operationele uitdagingen.

Zorgelijke ontwikkelingen

De zorgsector is ziek geworden.

Het verzuimcijfer is in 2018 voor het vijfde achtereenvolgende jaar gestegen. In 2014 was het 4,7%, in 2018 inmiddels 5,9%. In dezelfde periode groeide het personeelsverloop van 11,2% naar 15,8%. In de GGZ was het verloop van personeel het grootst, met een ‘ongekende’ piek in 2018 van 18%.

Hoge werkdruk

Te weinig tijd voor zorgtaken.

Volgens cijfers van de FNV zegt 92% van de zorgwerkers weleens te overwegen de sector te verlaten. De hoge werkdruk en te weinig tijd voor zorgtaken worden als belangrijkste argumenten genoemd. FNV-bestuurder Maaike van der Aar zegt al drie jaar op de deuren te bonzen met de boodschap dat de werkdruk in de zorg ongezond hoog is. “Deze sector is aan het verdrinken,” zegt ze.

Word een aantrekkelijke werkgever

Maak de zorg weer leuk.

De zorg weer leuk maken voor onze zorgkanjers. We moeten een werkomgeving creëren die de zorg weer aantrekkelijk maakt. Dit kan door prettige collega’s, een acceptabele werkdruk, een leuke en inspirerende leidinggevende én een prettige werkplek. Een werkplek die de administratieve lasten verlaagt en waarbij gestuurd wordt op de tevredenheid van eindgebruikers: IT Happiness.

Behoud je zorgkanjers

Voorkom hoog verloop.

Nieuwe mensen aantrekken in de zorg is in de huidige arbeidsmarkt al uitdagend genoeg. Maar als ze eenmaal binnen zijn, hoe voorkom je dat ze weer vertrekken?

AZW-onderzoeken laten verloopcijfers zien tussen de 15% en 20%. Eenderde van dit verloop is te wijten aan de administratieve lasten, in combinatie met complexe programma’s en een gebruiksonvriendelijke ICT-omgeving. Deze zaken brengen ook hoge inwerkkosten met zich mee. Daarom gelooft Korton dat IT Happiness essentieel is om kosten en verloop te fors te verlagen.